Automatyka Hotelowa GiP AHzamki hotelowe on-line
sygnalizacja obecności gościa w pokoju hotelowym
centralne sterowanie wentylacją, klimatyzacją i ogrzewaniem
sygnalizacja przywoławcza dla osób niepełnosprawnych
sygnalizacja użycia minibaru
sceny świetlne (sterowanie oświetleniem)
wizualizacja obiektu

współpraca z oprogramowaniem do zarządzania hotelem

RH2, Fidelio, Opera, POSitive i Chart


integracja z monitoringiem CCTV i SSP firmy Schrack
współpraca z systemem parkingowym i ESOK
sygnalizacja SSWiN (system sygnalizacji włamania i napadu)
dostęp do systemu przez urządzenia mobilne
panel życzeń gościa

 

Automatyka Hotelowa GiP AH


Integruje sterowanie systemami i urządzeniami, które zostały kupione u wielu dostawców.


Jest dedykowanym rozwiązaniem hotelowym, które centralnie steruje urządzeniami "w porozumieniu" z oprogramowaniem do zarządzania hotelem.


Podnosi komfort gości i poczucie prywatności poprzez usprawnienie komunikacji ze służbami hotelowymi.


Przynosi oszczędności w zużyciu energii, dzięki synchronizacji pracy urządzeń informujących o dostępności pokoju i obecności w nim gościa.


Podnosi bezpieczeństwo całego hotelu - zarówno gości, jak i pracowników.


Zapobiega stratom poprzez błyskawiczne reagowanie służb hotelowych w nietypowych i awaryjnych sytuacjach.


Daje narzędzia do kontroli jakości pracy służb hotelowych oraz przynosi oszczędności dzięki lepszej organizacji pracy.


DOSTĘP DO SYSTEMU PRZEZ URZĄDZENIA MOBILNE


PROSTA OBSŁUGA
INTUICYJNY INTERFEJS

WIZUALIZACJA HOTELU ORAZ STEROWANIE SYSTEMEM