BEZPIECZEŃSTWO dla gości i pracowników

Jakie problemy rozwiążesz:


w sytuacji gdy ktoś ukradnie lub znajdzie kartę gościa, jest w stanie szybko znaleźć jego pokój. Wystarczy, że przejdzie korytarzem przykładając kartę do kolejnych zamków. W końcu trafi na właściwy pokój i do niego wejdzie.


gdy drzwi pokoju lub pozostaną niedomknięte, ktoś nieuprawniony może do niego wejść.


podczas przeglądania historii zdarzeń w zamkach off-line i wielu systemach on-line, rejestrowane są tylko otwarcia drzwi przy użyciu karty dostępu. Nie sprawdzisz wtedy kiedy gość opuścił pokój otwierając drzwi przy użyciu klamki wewnętrznej. Nie dowiesz się, że otworzył drzwi aby wpuścić kogoś do pokoju.

Co nowego uzyskasz:


otrzymasz komunikaty o próbach otwarcia pokoju niewłaściwą kartą. Szybko podejmiesz działania mające na celu zatrzymanie intruza. System automatycznie unieważni kartę hotelową w przypadku wykrycia wielu nieudanych prób dostępu.


uzyskasz możliwość śledzenia zdarzeń nie tylko dla zamka, ale również dla konkretnej karty dostępu (goście i pracownicy). Możesz wtedy sprawdzić, które pomieszczenia, w jakiej kolejności i o której godzinie, gość lub pracownik otwierał. Dowiesz się nie tylko, co podczas pracy dana osoba robiła, ale przede wszystkim, czego nie robiła, lub co robiła zbyt szybko (niedokładnie) lub zbyt wolno (tracąc czas). Pozwoli Ci to kontrolować jakość pracy służb hotelowych oraz planować zatrudnienie.

integracja kontroli dostępu z systemem monitoringu pozwoli na natychmiastowy podgląd video z zapisem wydarzenia, które będziesz widział w raporcie historii zdarzeń dla danego zamka lub karty dostępu.


sygnalizacja przywoławcza dla osób niepełnosprawnych (zintegrowana z aplikacjami na komputer i tablet dla służb hotelowych) umożliwia udzielenie pomocy na wezwanie gościa. System powiadamia służby hotelowe o uruchomieniu przez gościa sygnału wezwania pomocy, a także odnotowuje kto i kiedy przyjął wezwanie.