NARZĘDZIE KONTROLI dla zarządzających

dzięki kontroli dostępu on-line uzyskasz możliwość śledzenia zdarzeń nie tylko dla zamka, ale również dla konkretnej karty dostępu (goście i pracownicy). Możesz wtedy sprawdzić, które pomieszczenia, w jakiej kolejności i o której godzinie gość lub pracownik otwierał. Dowiesz się nie tylko co podczas pracy dana osoba robiła, ale czy robiła to zbyt szybko (niedokładnie) lub zbyt wolno (tracąc czas). Pozwoli Ci to kontrolować jakość pracy służb hotelowych oraz planować zatrudnienie.


integracja kontroli dostępu z systemem monitoringu (funkcja GiP AH) pozwoli na natychmiastowy pogląd video z zapisem wydarzenia, które będziesz widział w raporcie historii zdarzeń dla danego zamka lub karty dostępu. Podczas przeglądania historii zdarzeń w zamkach off-line i wielu systemach on-line, rejestrowane są tylko otwarcia drzwi przy użyciu karty dostępu. Nie sprawdzisz wtedy kiedy gość opuścił pokój otwierając drzwi przy użyciu klamki wewnętrznej. Nie dowiesz się, że otworzył drzwi aby wpuścić kogoś do pokoju.


dzięki sygnalizacji użycia minibaru będziesz wiedział o każdym otwarciu minibaru. Wyślesz wtedy pokojową aby sprawdziła stan produktów , bez konieczności wypytywania gościa.


wizualizacja obiektu pozwoli łatwo sprawdzić, czy kontrolowane urządzenia bądź pomieszczenia pracują zgodnie z oczekiwaniami (np. temperatura, powiadomienia alarmowe) i szybko podjąć działania, gdyby okazało się, że jest inaczej.


integracja systemu GiP AH z systemami PMS pozwala na całościowe zarządzanie hotelem.