OSZCZĘDNOŚCI dla właściciela hotelu

Jakie problemy rozwiążesz:


pokojowe poświęcają dużo czasu na znalezienie pokoi, które można sprzątnąć. Czasem wiele razy obchodzą piętro pukając do pokoi, aby sprawdzić, czy można już wejść.


energia jest zużywana niepotrzebnie, gdyż klimatyzacja i ogrzewanie działają z jednakową mocą bez względu na fakt, czy pokój jest wyłączony, dopiero czeka na gościa czy gość wyszedł na cały dzień.


gość może rozkręcić ogrzewanie "na maksa" lub przerobić pokój na lodówkę, testując maksymalne wartości ustawień urządzeń.


pokojowe codziennie muszą przejść przez wszystkie pokoje i kontrolować minibary. Badania wykazują, że z minibarów korzysta tylko 1/3 gości. Wynika z tego, że pokojowe niepotrzebnie pokonują kilometry korytarzy w prawie 70% przypadków.

Co nowego uzyskasz:


dowiesz się ile czasu trwało sprzątanie każdego pokoju. Zwrócisz uwagę na sytuacje, gdy na początku dnia pracy sprzątanie jest dokładne (trwa odpowiednio długo), a pod koniec dnia pracy skraca się (czyli może być niedokładne). Te informacje umożliwią Ci kontrolę jakości pracy, planowanie zatrudnienia lub ułatwią rozliczenia z zewnętrzną firmą, której zlecasz usługi związane ze sprzątaniem pokoi.


system na podstawie informacji z programu do zarządzania hotelem automatycznie ustawia odmienne profile pracy dla pokoju zajętego, wolnego i wyłączonego. Liczba profili oraz ich parametry jest ustalana przez dyrekcję hotelu.


obniżysz koszty inwestycji, gdyż jeden zintegrowany panel sterowania klimatyzacją i ogrzewaniem zastąpi osobne panele nabywane od dostawcy urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych.